Modulul educațional

Școala Națională Românească Online -
Modulul educațional

Introducere

Modulul educațional cuprinde partea de informații despre desfășurarea anului școlar, cursuri , testări, punctaje sau top-uri școlare.
 

Cursurile SNRO se vor desfășura după sistemul de învățământ românesc. Perioada educațională va cuprinde două cicluri distincte: 

 •  primar / nivel de vârstă 10-14 ani
 •  gimnazial / nivel de vârstă 14-18 ani 
 • Fiecare ciclu educațional are 4 ani de studiu care se împart în cursuri conform programelor școlare prestabilite de către echipele de coordonatori de catedre. la sfârșitul fiecărui curs va exista o testare sub formă de grilă.
 • Fiecare an de studiu este format din două semestre. La sfârșitul fiecărui semestru va exista o testare semestrială(echivalentul unei teze în învățământul românesc).
 • La finalul fiecărui an de studiu va exista o testare generală pentru promovarea anului școlar
 
ATENȚIE!!! 
          PARCURGEREA CURSURILOR DE VA FACE SUCCESIV, ÎN ORDINEA DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ DUPĂ CE ÎN PREALABIL STUDENTUL A PROMOVAT TESTAREA CURSULUI ANTERIOR. FĂRĂ PROMOVAREA CURSULUI ANTERIOR, ORICARE DIN CURSURI VA RĂMÂNE BLOCAT.

Ciclul primar

Conține cursuri obligatorii la nivel cultură generală împărțite astfel:

 •  Limba Română
 •  Istoria României
 •  Geografia României
 •  Educație Digitală / anul I și II 
 •  Educație Civică / anul III și IV
 
Cursurile : 
 • Pot fi: – simple(formate dintr-o singură lecție)
             – complexe(formate din două sau mai multe lecții).
 • Încep odată cu activarea contului de utilizator(student).
 • Se termină odată cu absolvirea anului IV din ciclul primar.
 • Parcursul cursurilor se va face succesiv(unul după altul).
 • Durata parcurgerii acestui ciclu este în funcție de capacitatea de studiu a fiecărui student.
 
Echivalența studiilor față de sistemul oficial de învățământ din România este clasele III-VII
 

Ciclul gimnazial

Conține două tipuri de cursuri:

Obligatorii:

 • Limba Română
 • Istoria Românie
 • Geografia României
 • Educație Civică 

Derivate

 • la alegerea studentului acesta va opta pentru 3 cursuri  derivate anual.În fiecare an aceste cursuri pot fi schimbate sau păstrate în funcție de interesul studentului.
 • studentul are opțiunea de a urma mai multe cursuri derivate, fapt ce aduce după sine creșterea automată a punctajului școlar pentru studii din cursa ”Top 100 – SNRO”.
 • creșterea punctajului școlar prin absolvirea de cursuri derivate suplimentare, în afara celor 3 la alegere , obligatoriu, este posibilă doar până la promovarea examenului final școlar

Cursurile :

 • Pot fi: 
 1.  simple – formate dintr-o singură lecție
 2. complexe – formate di două sau mai multe lecții.
 • Încep odată cu activarea contului de utilizator(student).
 • Se termină odată cu absolvirea anului IV din ciclul gimnazial.
 • Parcursul cursurilor se va face succesiv(unul după altul).
 • Durata parcurgerii acestui ciclu este în funcție de capacitatea de studiu a fiecărui student.
 
Echivalența studiilor în raport cu sistemul oficial de învățământ din România este Clasele III-VIII.
 

Evaluarea școlară

Evaluarea școlară clasică este înlocuită cu un punctaj școlar, obținut din urmărirea cursurilor și din testări, plus bonusuri. Acestea vor aduce cu sine următorul punctaj: 

 • Puncte: – testare curs – 10 pct.
 •                – testare semestrială – 50 pct.
 •                – testare anuală – 100 pct. 
 •                – testare final de ciclu școlar – 100 pct.
 • Bonusuri: – testare anuală – 100 pct.
 •                    – final de ciclu școlar – 100 pct.
Acest sistem de punctare înlocuiește sistemul clasic de notare a elevilor(studenților) de către profesori(lectori) creând astfel premisa lipsei de interacționării dintre profesori și elevi. Astfel lectorii au misiunea de a scrie cursurile iar studenților le revine misiunea de a studia după aceste cursuri. Singura posibilitate de interacționare între Studenți și  Lectori este prin intermediul cursurilor live. În rest singura motivație a studentului este aceea de a învăța sau de a se mobiliza de a prinde ”Top 100 – SNRO”.

Top 100 – SNRO

Primii 100 de studenți în ordinea punctajului general cumulat de-a lungul celor două cicluri școlare vor constitui Top 100 – SNRO.
 Acest top se constituie doar în perioada în care se urmează cursurile obligatorii după programă. Orice alt curs opțional urmat în afara acestei perioade nu se punctează.
Toți cei care vor califica în acest top de-a lungul timpului în funcție de punctajul școlar general vor deveni membri ai ”Clubului Elita SNRO”, membri ce vor beneficia de o serie de beneficii pe toată durata perioadei în care vor avea acest statut.(vezi mai multe detalii în pagina dedicată acestui club exclusivist).

Final de școală 

Foarte mulți dintre aceia care vor ajunge pe această pagină se vor întreba care este punctul final al călătoriei de student și ce se întâmplă cu acele conturi.

După absolvire, contul de student se va transforma automat într-un cont de Membru susținător.

Contul de Membru susținător:

 • va permite utilizatorului în continuare accesul la cursurile derivate fără ca acestea să înregistreze acumulare de puncte școlare;
 • nu va permite accesul utilizatorului la cursurile obligatorii, cursuri ce pot fi absolvite o singură dată, doar cu un singur cont de student;
 • va permite accesul la toate modulele platformei și la toate funcțiile acesteia.

La cerea utilizatorului contul de student pote fi dezactivat definitiv dacă acesta nu mai dorește să continue interacțiunea cu platforma noastră.

Abandonul școlar

Știm că este neplăcut să vorbim despre așa ceva, dar trebuie să privim realitatea chiar dacă este crudă uneori. De aceea în aceste rânduri vom vorbi despre abandonul școlar.

Deși nu ne dorim să existe, vom lua în calcul și posibilitatea existenței abandonului școlar chiar și în această formă de învățământ. Cum vedem noi abandonul școlar în forma de studiu online și cum tratăm această situație pentru ca procentul abandonurilor școlare să fie cât mai mic sau chiar zero dacă este posibil.

Oricare dintre studenții SNRO care nu intră pe platforma de studiu o perioadă de minim 3 luni, va fi notificat în următoarele trei luni odată pe lună printr-un email de tip notificare precum că nu a mai intrat la cursuri de minim 90 de zile.

După 6 luni de inactivitate contul de utilizator al studentului în cauză este cont blocat urmând a fi deblocat după ce acesta va face un tichet pe pagina de contact către administrația școlii. Procesul de deblocare poate dura până la 48 de ore de la momentul trimiterii tichetului pentru deblocare.

Contul de utilizator a studentului care înregistrează o perioadă de inactivitate de 365 de zile(3 luni – inactivitate, 3 luni – notificări, 6 luni- cont blocat) va fi definitiv închis și șters din baza de date a școlii.

Un student care dorește să reia cursurile după ce contul său a înregistrat o perioadă de 365 de zile de inactivitate și a fost șters, trebuie să reia procedura inițială de înscriere în școală cu deschiderea unui cont în totalitate nou fără nici-o legătură cu cel vechi .

EXCEPȚIE: de la aceste reguli (ale abandonului școlar), o face situația acceptată de administrația școlii în care orice student poate întrerupe studiile SNRO pe o perioadă de maxim 1 an printr-un solicitare electronică(tichet) trimisă către administrația școlii. Acest procedeu va putea fi utilizat doar o singură dată de către oricare dintre studenții SNRO.